WYKOPY POD:

 

• fundamenty
• budynki
• szamba
• oczyszczalnie biologiczne
• baseny
• oczka wodne
• stawy rybne
• sieci elektryczne
• sieci wodociągowe
• sieci kanalizacyjne

 

KORYTOWANIE POD:

 

• drogi
• parkingi
• chodniki

 

PRACE ZIEMNE:

 

• bagrowanie
• niwelacja terenu
• karczowanie
• wymiana gruntów
• skarpowanie i hałdowanie
• podbudowa pod parkingi
• podbudowa pod drogi
• podbudowa pod posadzki
• czyszczenie rowów
• odwodnienia terenów
• drenaże budynków

 

Oferujemy również:

 

• oczyszczanie terenu budowy
• uprzątniecie wszelakich przeszkód takich jak: wycinka drzew, zarośli, usuwanie skarp, wywóz kamieni, gruzu wraz z utylizacją. 
• załadunek i rozładunek palet
• inne roboty ziemne…

Dane firmy

BAGR Aleksander Stelmach

ul. Ogrodowa 14 lok. 2

58-130 Żarów

NIP: 884-250-15-63

REGON: 362648663

Realizacje

Kontakt

Tel. 796 667 288